Mirosław Szyszko

Mirosław Szyszko

Kontakt

  • Miejsce Siniec
  • Linia brzegowa ogólne dojście
  • Powierzchnia3125 m2
  • Miejsce Pasterzewo / Ketrzyn
  • Linia brzegowa ogólne dojście
  • Powierzchnia3000 m2