Ryszard Gryncewicz

Ryszard Gryncewicz

Kontakt

 • Miejsce Ublik / Orzysz
 • Linia brzegowa ogólne dojście
 • Powierzchnia6000 m2
 • Miejsce Orzysz / Odoje
 • Linia brzegowa własna
 • Powierzchnia2574 m2
 • Miejsce Wierzbiny
 • Linia brzegowa własna
 • Powierzchnia1000 m2
 • Miejsce Giżycko
 • Linia brzegowa ogólne dojście
 • Powierzchnia3000 m2